پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 گلسار

شهرداری گلسار در مورخ 1387/10/23 در سالن شهداء شهر گلسار و با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح گردید و از همین تاریخ خدمات رسانی خود را آغاز نمود.

تاریخچه  شهرداری

چنانچه می دانیم  پیدایش شهرها در جهان و ایران منوط به شرایط خاص بوده است که یکی از دلایل پیدایش شهرها وجود جاده و سیستم حمل و نقل است به این صورت و چنانچه می دانیم بسیاری ازشهرهای ایران در مسیر راههای اصلی قرار گرفته اند و دلیل وجودی پیدایش آن ها همین مسیر های اصلی بوده اند . ودر اصطلاح به شهرهای خطی معروف اند .

پیدایش شهر گلسار نیز اینگونه بوده است .شهر گلسار در گذشته ای تقریبا 100ساله (آنگونه که از نقل قول اهالی بر می آید) در مسیر جاده قدیم کرج - قزوین قرار گرفته است که شامل دو روستای سیف آباد خالصه و پل کردان میشده است. وجود دشت های حاصلخیز و رودخانه کردان در مجاروت و نزدیکی به همین جاده اصلی موجب گردیید که عده ای از ساکنین روستاهای دامنه البرز به این محل نقل مکان کرده و در اراضی مستعد این محل به فعالیت کشاورزی و دامپروری و یا کار در کارخانجات مشغول شوند. رفته رفته بر جمعیت این دو محل افزوده گشت از سوی دیگر به دلیل احداث بزرگراه تهران - قزوین و همچنین وجود راه آهن تهران - تبریز به عنوان یکی از کلیدهای اصلی ایران موجب گردید شهر گلسار در مسیری قرار گیرد که در دید و گذر سایر هموطنانی که ا ز این مسیر به شهر تهران و کرج که امروز مرکز استان البرز می باشد در رفت و آمد بوده اند  قرار گیرد و نزدیکی شهر گلسار و تسهیل در رفت و آمد به پایتخت و مرکز استان و مزیت کاهش هزینه های حمل و نقل موجب گردید که در جوار شهر گلسار کارخانجات  و شرکت های صنعتی احداث شوند و به دنبال آن موجب گردید که مهاجرین سایر شهرستانهای کشور بنابه مزیت اشتغال در این منطقه به شهر گلسار مهاجرت کرده و سکونت یابند و امروز به عنوان یکی از مهمترین اقشار شهر گلسار به حساب آیند. رشد جمعیت این دو روستا از یکسو و نیاز به خدمات شهری متناسب با این رشد جمعیت  از سوی دیگر موجب گردید که در سال 1387 شهرداری شهر گلسار تاسیس گردد . 


5.4.0.0
V5.4.0.0